Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 13.4% на годишна база периода януари - февруари 2023 г. и е в размер на 9.585 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Франция, които формират 66.2% от износа за държавите - членки на ЕС, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).  

През февруари 2023 г. износът за ЕС нараства със 7.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4.643 млрд. лв.

През периода януари - февруари 2023 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в секторите „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (46.0%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (28.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (9.2%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - февруари 2023 г. се увеличава с 11.0% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност  9 472.6 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Нидерландия.

През февруари 2023 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 10.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 871.7 млн. лева.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - февруари 2023 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (51.9%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - февруари 2023 г. е положително и е на стойност 112.4 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни

През периода януари - март 2023 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 14.5% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 8.16 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Украйна, Китай, Сърбия и Република Северна Македония, които формират 55.3% от износа за трети страни.

През март 2023 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 14.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.979 млрд. лева.

През периода януари - март 2023 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в секторите „Машини, оборудване и превозни средства“ (78.5%) и „Храни и живи животни“ (51.3%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (17.3%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - март 2023 г. намалява с 1.0% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 10 394.4 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия.

През март 2023 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява със 7.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 404.8 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - март 2023 г. най-голямо увеличение спрямо периода януари - март 2022 г. е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (59.5%) и „Храни и живи животни“ (42.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (26.9%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - март 2023 г. е отрицателно и е в размер на 2 233.5 млн. лева.

През март 2023 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също  е отрицателно и е на стойност 425.7 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС 

През периода януари - март 2023 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 22.836 млрд. лв., което е с 8.3% повече в сравнение със същия период на 2022 година.

През март 2023 г. общият износ на стоки възлиза на 8.07 млрд лв. и намалява с 0.5% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - март 2023 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 25.355 млрд. лв. (по цени CIF), или с 4.2% повече спрямо периода януари - март 2022 година.

През март 2023 г. общият внос на стоки намалява с 0.9% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 8.893 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - март 2023 г. и е на стойност 2.518 млрд. лв.

През март 2023 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 823.2 млн. лева.