Износът на стоки от България за първите два месеца на 2023 година възлиза на 14.7 млрд. лв., като бележи ръст от 13.9% на годишна база. Вносът за същия период възлиза на 16.46 млрд. лв., което със 7.2% повече спрямо първите два месеца на 2022 година, показват данните на Националния статистически институт. 

Общото външнотърговско салдо за първите два месеца на годината е отрицателно, на стойност 1.81 млрд. лева. Търговският дефицит се свива с малко над 20% спрямо периода януари-февруари 2022 година, когато беше в размер на 2.3 млрд. лв.

Търговия с трети страни 

В периода януари - февруари 2023 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 14.7% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 5.18 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Обединеното кралство, Украйна, Съединените американски щати, Китай, Сърбия и Република Северна Македония, които формират 53.4% от износа за трети страни.

Най-голям ръст при износа за трети страни в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в секторите „Машини, оборудване и превозни средства“ (с 80.8%) и „Храни и живи животни“ (58.7%). Най-голям спад пък се наблюдава в сектор „Необработени материали, з изключение на горивата“ (с 23 на сто).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - февруари 2023 г. се увеличава с 2.6% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 6.99 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Съединените американски щати.

При вноса на стоки от трети страни най-голямо увеличение спрямо първите два месеца на 2022 г. е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (над два пъти) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (с 53.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (19.1%).

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - февруари 2023 г. е отрицателно и е в размер на 1.81  млрд. лева.

Търговия с ЕС 

Националният статистически институт публикува и подробните данни за търговията с ЕС през януари тази година, които показват ръст на износа с 19.3% на годишна база до 4.94 млрд. лв. и увеличение на вноса с 11.1% до 4.6 млрд. лв. 

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.4% от износа за държавите от ЕС. При вноса най-голям дял заемат Германия, Румъния, Италия, Гърция и Полша. 

Външнотърговското салдо на България с ЕС през януари 2023 г. е положително и е на стойност 340.9 млн. лева.