В последните години редица публични компании у нас имаха процедури по обратно изкупуване на собствени акции. Сред тях са Неохим, Българска фондова борса, Алтерко, Монбат, Софарма и др. Кои обаче са дружествата, които и днес имат подобни процедури?

За да стигнем до компаниите, първо ще изясним защо публичните дружества прибягват до обратните изкупувания.

На първо място мениджмънтът им смята, че книжата на компанията са подценени спрямо перспективите пред бизнеса. Изкупуването обратно на определен брой собствени книжа води до повишаване на печалбата на акция, дори и при нейното запазване спрямо година по-рано (бел. ред. тъй като собствените книжа не се взимат предвид при разделението).

Обратните изкупувания се използват както за плащания по евентуални сделки, така и за възнаграждения (бонуси) на ръководството на компанията.

В историята сме ставали свидетели и на случаи, в които компанията продава предварително изкупените книжа, с цел генериране на печалби. Такъв е случаят с Монбат.

Въпреки безспорните плюсове от обратните изкупувания, не са малко експертите, които смятат, че те лишават дружествата от ресурс, който може да се използва за развитие на бизнеса или евентуални придобивания.

Една от най-разпространените фрази по този повод е: „Компаниите, които изкупуват обратно собствени акции не знаят какво да правят с наличните парични средства“.

Екипът на Darik Business Review ще ви запознае с няколко компании, листвани на Българска фондова борса, които в момента купуват или ще изкупуват собствени акции в идните месеци.

Албена

В последните дни Албена купи 5 000 собствени акции, след което нови 8 404 броя. Процедурата, осъществявана на цена от 28 лева за брой, е в сила за до 20 000 акции.

Агрия Груп Холдинг

Общото събрание на компанията ще гласува за изкупуване на до 204 000 акции. Любопитното в случая е, че цената на сделките ще е между 28 и 30 лева, което е доста по-високо от последните сделки по позицията.

Градус

Дружеството е в процес на покупка на до 3% от собствените си акции. Ценовият диапазон на сделките е от 1.20 до 2.00 лева за брой, но голяма част от тях се осъществяват на 1.50 лева за лот. Това е с 16% по-ниско спрямо цената, на която дружеството осъществи първичното си публично предлагане.

Трейс Груп Холд

Компанията има активна процедура до юни 2024 г. по изкупуването на 500 000 собствени акции, представляващи 2.07% от капитала на пътностроителното дружество.

Индустриален Холдинг България

Холдингът не е извършвал покупки на собствени акции в последната година. Неговото споменаване е заради обезсилването на над 10.5 млн. собствени акции, които дружеството изкупи в последните години. Процедурата доведе до намаляване на капитала на компанията.

Коя е компанията, разполагаща с най-голям брой собствени акции?

Справка на Darik Business Review показа, че безспорен лидер в това отношение е Софарма. За последно фармацевтичният гигант купуваше собствени акции през юни 2022 г., когато достигна дял от 9.99% на закупените книжа.

Последваха покупки и от останалите големи акционери в дружеството, както и новината за разпределението на 0.60 лева дивидент на акция.