Група Българска фондова борса, която включва БФБ, Българска независима енергийна борса (БНЕБ) и Financial Market Services (FMS), и Националният статистически институт (НСИ) подписаха споразумение за сътрудничество.

В резултат на договореностите, четирите организации активно ще партнират, за да отговорят на динамичните процеси в икономиката и обществото, цифровизацията и глобализацията, и увеличаването на обема и видовете източници на данни.

Споразумението беше подписано от доц. д-р Маню Моравенов - изпълнителен директор на БФБ, Константин Константинов – изпълнителен директор на БНЕБ, Гергана Пападопулу - управител на FMS, и доц. д-р Атанас Атанасов – председател на НСИ.

„В лицето на Група БФБ, НСИ има доверен партньор в споделената ни мисия да предоставяме надеждна, навременна и точна информация за капиталовия и електроенергийния пазари в България. Това партньорство е важна стъпка към поголяма прозрачност и видимост за състоянието и тенденциите в развитието на икономиката и устойчивото представяне на компаниите“, каза доц. Моравенов.

“Като цяло данните са от съществено значение за осигуряване на гладкото функциониране на пазарите на електроенергия и надеждното снабдяване с електроенергия на потребителите.

Тъй като електроенергийният сектор продължава да се развива и въвежда нови технологии, значението на данните ще нараства. Това прави важността на обмена на информация още по-голяма“, допълни Константин Константинов.

БФБ

„Събирането и обработването на данни е важен процес, за да се гарантира качеството и надеждността на статистическите данни и в работата си НСИ следва стриктно принципите, залегнали в Кодекса на европейската статистическа практика“, посочи доц. Атанасов.

За нас е важно да имаме надеждни партньори, особено в контекста на постоянните кибер заплахи, на които са подложени много държавни институции и частни организации, добави председателят на НСИ.

Очаква се съвсем скоро съвместното сътрудничество да доведе и до разширяване на потенциала и обогатяване на предлаганите от организациите информационни услуги.