Листнатите на Българска фондова борса компании отдавна спазват принципите на доброто корпоративно управление - един от трите стълба на ESG политиките.

Това заяви изпълнителният директор на Българска фондова борса доц. д-р Маню Моравенов по време на първата конференция на Darik Business Review за 2023 г. ESG - Investing in our future.

ESG регулациите - помощ или пречка

Коментирайки новите изисквания, свързани с ESG политиките, доц. Моравенов смята, че регулациите помагат, тъй като много често бързият преход няма как да се случи по друг начин. Недостатъкът им, според него, е чисто формалното им спазване.

Много често ръководството на компанията не разбира изготвените ESG стратегии, което възпрепятства прилагането им, според Моравенов.

При листнатите дружества ситуацията е по-добра, защото са налице инвеститори, част от тях професионалисти, които много добре знаят какво би трябвало да изискват, но от голямо значение са и мащабът на бизнеса, и интересът към прилагането на ESG политиките, заяви още изпълнителният директор на БФБ.

Има много малки компании, които имат много добра комуникация с т.нар. заинтересовани страни и лица по третия ESG стълб, смята Моравенов, посочвайки като пример HR Capital.

Дружеството всяко тримесечие провежда уебинар и поддържа връзка с инвеститорите, докато същото не може да се каже за много от по-големите компании, листнати на фондовия пазар у нас.

От друга страна, има и много големи международни компании, базирани у нас, както и малка част от по-големите български компании, при които ESG практиките се прилагат по правилния начин, смята Моравенов.

Според него, най-големият проблем, когато говорим за масовост, е как тази масовост да не се превърне в рутина, която никой не разбира, а в нещо, което наистина има смисъл, посочи Моравенов.

На въпрос дали за публичните компании е по-лесно или по-трудно да извършат своята ESG трансформация, Христина Пендичева, член на Съвета на директорите на БФБ, заяви, че основното предизвикателство е липсата на информация за всички ангажирани в процеса.

За компаниите е изключително трудно да се ориентират в регулациите, свързани с ESG тематиката, които нараснаха лавинообразно в последните няколко години, посочи тя.

Пендичева смята, че публичните компании са принудени, поради въведените регулации на европейско ниво, да отчитат действията по техните ESG стратегии, дори и когато не са осъзнали положителността им не само за обществото, но и за самите тях.

За една компания наистина може да бъде много позитивно да направи анализ къде се крият рисковете от дейността ѝ за околната среда и къде са предимствата й, да осъзнае как да управлява тези рискове и да ги използва маркетингово, заяви Пендичева.  

Според експерта, България все още е в началото на процеса по отношение на информираността за ESG политиките и е много важно да се работи в тази посока.

От тази година фокусът ще се измести повече върху прилагането на законодателството в сферата, отколкото върху разработването му, смята Пендичева. Според нея, регулаторите са изправени пред същото предизвикателство като бизнеса, защото експертизата тепърва ще се гради.

БФБ и ESG

ESG е част от бъдещото управление на бизнеса, смята Маню Моравенов, допълвайки, че БФБ е взела решение преди повече от 2 години да работи активо по темата, за да помогне на компаниите да се ориентира в тази материя и да създаде различни възможности за подпомагане.

Съвместно с енергийната борса вече е създаден мозъчен тръст - Център за устойчиви финанси и енергетика, който е първата по рода си организация у нас, събираща на едно място бизнес, консултанти, банки, университети и листнати компании.

"Всички заедно мислим за това как да внедрим тези политики в България и как да ги представим по-добре на бизнеса", заяви Моравенов. Създадени са и ESG насоки, които скоро ще бъдат реализирани и в резюме дават практически пример как една компания да бъде устойчива.

Моравенов разказа и за уеб базирания инструмент Oxygen - инициатива на Българска фондова борса и Financial Market Services за ефективно и прозрачно отчитане на устойчиви практики на българските компании.

БФБ възнамерява скоро да започне да определя ESG рейтинги заедно с Refinitiv, част от Лондонската фондова борса. Първоначално те ще бъдат изготвени за листнатите компании на борсата.

От началото на следващата година борсовият оператор възнамерява и да започне изчисление на индекс на листнатите компании, които са с най-добро ESG представяне. 

БФБ провежда обучения, организира конференцията Accelerate Green и работи със стартъпи и млади компании чрез инициативата beamUp lab. По темата ESG част от тези компании са по-ангажирани и са по-напред от някои от листнатите компании на борсата, заяви доц. Моравенов.

ESG - Investing in the future се проведе с подкрепата на Yettel, ОББ, Филип Морис България, Кока-Кола ХБК България, Аксенчър България, Кауфланд България, Летище София и Българска фондова борса.

Повече за събитието можете да откриете в LinkedIn и Facebook каналите на Darik Business Review.