"Църквата на Исус Христос на светиите от последния ден", по-известна като Мормонска църква, управлява активи на стойност 100 млрд. долара.

Общо 55 млрд. долара от тези активи са вложени в акции, става ясно от тримесечния доклад на институцията. Инвестициите й се осъществяват от фонда Ensign Peak Advisors.

Business Insider публикува топ 10 на най-големите вложения на фонда в акции, от който става явно, че общо в шест компании Мормонската църква е вложила повече от 1 млрд. долара.

Начело по този показател е Microsoft, където инвестицията се оценява на 3.38 млрд. долара. Следват други две технологични компании – Apple и Nvidia, в които са вложени респективно 2.63 и 2.45 млрд. долара.

Сред най-големите шест инвестиции има още три технологични компании - Alphabet (1.95 млрд. долара), Amazon (1.75 млрд. долара) и Amazon (1.63 млрд. долара). 

Освен в технологични компании, Мормонската църква има вложения и в Mastercard, UnitedHealth, най-голямата щатска банка JPMorgan Chase и фармацевтичната Eli Lilly. Спрямо година по-рано от топ 10 липсва петролната Exxon Mobil. 

Църквата събира около 7 млрд. долара всяка година. Те идват от дарения от нейните 17 млн. членове, разделящи се с 10% от доходите си. Общо около 1 млрд. долара всяка година се насочват към Ensign Peak Advisors, който е създаден през 1997 г. и управлява парите на църквата. 

*Материалът е актуализиран на 17 май 2024 г.