Акционерите на Спиди АД решават дали компанията да разпредели рекорден за нея дивидент. Общото им събрание е насрочено за 27 юни 2023 г.

Основна точка в дневния ред е разпределението на общо 28.23 млн. лв. от печалбата за миналата година, която достигна 41.06 млн. лв.

Ако това бъде прието, всеки акционер ще получи по 5.25 лв. дивидент на акция. Нетният дивидент за акционерите физически лица ще възлезе на 4.9865 лв. за лот. 

Преди година куриерската компания раздаде по 4 лв. дивидент на акция, или 3.80 лева нетно за акционерите физически лица. Разпределени тогава бяха 21.5 млн. лв.

Книжата на Спиди добавят 13.73% от началото на годината до 116 лв. за брой.

Пазарната капитализация на компанията в момента е 623.8 млн. лв., което нарежда дружеството в топ 3 на най-скъпите на Българска фондова борса - след Чайкафарма Висококачествени лекарства и Софарма.