Агрия Груп Холдинг АД е поредната публична компания, която публикува покана за предстоящото си годишно общо събрание на акционерите.

То ще се проведе на 26 юни, а основна точка в дневния ред е разпределението на реализираната през 2022 г. печалба в размер на 42.1 млн. лв. Общо 6.8 млн. лв. от тази сума ще бъдат заделени като дивидент.

Събранието ще гласува и предложение за обратно изкупуване на собствени акции. Обект на процедурата ще са до 3% от капитала на компанията, или 204 000 акции.

Минималната цена на обратното изкупуване е 28 лева, а максималната – 30 лева за лот. 

Новината доведе до поскъпване на книжата на Агрия Груп Холдинг по време на петъчната сесия.

Прехвърлени бяха близо 12 хил. акции, като дневното повишение е от 6.73% - до 23.80 лв. за брой.