Последната година е тежка за богатите инвеститори, което вероятно е причина те да действат по-предпазливо с парите си.

Хората, разполагащи с активи за над 1 млн. долара, са продавали акции с най-бързи темпове от 2008 г. насам, сочат данни от новия доклад на Capgemini.

Те са намалили процента на инвестициите си в акции до 23% спрямо 29% преди година.

Накъде богатите хора насочват парите си?

Отговорът е: в кеш. Инвеститорите с активи от над 1 млн. долара са увеличили дела на свободните парични средства с 10 пр. п. - най-голямото увеличение за който и да е клас активи в историята на проучването. 

Днес те разполагат с 34% свободни парични средства, или най-големия дял от 2002 г. насам, посочват от Capgemini. Иначе казано - над 1/3 от парите си богатите хора държат в кеш. 

Промяната в портфолиото на богаташите наистина е голяма. Тя дава сигнал, че големите инвеститори са склонни да се откажат от евентуалната доходност на капиталовите пазари, за да увеличат кешовите си позиции. Кешът днес е с най-голям процент в техните портфейли.

По думите на Джеймс Дънлоп от ANZ Australia, клиентите с активи за над милион очакват несигурни времена, заради което се стремят да запазят активите си, в опит да осигурят разнообразие на инвестиционните си стратегии в бъдеще.

По 15% от активите на богатите хора по света са разпределени в недвижими имоти и инструменти с фиксиран доход (облигации и фондове на паричния пазар), докато други инвестиционни алтернативи са с дял от 13%.