Смарт Органик АД свиква общо събрание на акционерите на 13 юли, на което ще се гласува първото разпределение на дивидент в историята на публичното дружество.

Производителят на здравословни биохрани завърши миналата година с печалба от 8.369 млн. лв.

Общо 2.062 млн. лв. от нея се очаква да бъде изплатена под формата на дивидент, ако предложението бъде одобрено.

Това означава, че всеки акционер в дружеството ще получи по 0.20 лв. брутен дивидент на акция. Нетният дивидент за акционерите физически лица ще възлезе на 0.19 лв.

Предложението за разпределение на дивидент от Смарт Органик следва подобно на друга компания, листната на Beam пазара на Българска фондова борса. 

От АмонРа Енерджи ще гласуват на 30 юни разпределението като дивидент на 80% от печалбата за миналата година, възлизаща на 6.128 млн. лв.

Това означава, че акционерите в компанията ще получат съвкупните 4.9 млн. лв., или по 0.784 лв. брутен дивидент на акция. Нетният дивидент ще е малко над 0.74 лв. за брой.