В края на полугодието компаниите от сектора по общо застраховане притежават активи за 5.1 млрд. лв., както и инвестиции за 2.65 млрд. лв.

Справка на Darik Business Review показва, че десет от застрахователите разполагат с инвестиции за повече от 100 млн. лв.

Начело по този показател са Булстрад Виена Иншурънс Груп и ДЗИ Общо застраховане, вложили съответно 388 и 371 млн. лв. Следват Алианц България и Дженерали застраховане с инвестиции за 258 и 251 млн. лв., изпреварили Армеец (199 млн. лв.).

В десетката попадат още ДаллБогг: Живот и здраве (191 млн. лв.), Лев Инс (188 млн. лв.), Евроинс (164 млн. лв.), ЕИГ Ре (161 млн. лв.) и Уника (118 млн. лв.).

В какво застрахователите влагат милионите си?

Най-голяма част от инвестициите са в облигации – 1.5 млрд. лв., от които 1.1 млрд. лв. са вложени в държавни облигации, а 375 млн. лв. – в корпоративни. Най-малко (12 млн. лв.) са насочени към структурирани облигации.

Най-съществени суми в облигации са инвестирали ДЗИ Общо застраховане (297 млн. лв.), Булстрад Виена Иншурънс Груп (275 млн. лв.), Алианц България (248 млн. лв.) и Дженерали застраховане (210 млн. лв.).

Четирите компании имат съвкупни вложения в облигации за над 1 млрд. лв.

Втората най-популярна инвестиции на застрахователите, са колективните инвестиционни схеми, в които влизат взаимните и борсово-търгуваните фондове (ETF). В тях са инвестирани малко над 410 млн. лв.

Близо половината от тази сума е дело на Евроинс (99.9 млн. лв.) и ДаллБогг: Живот и здраве (98.6 млн. лв.). Големи вложения във фондове имат и Армеец (72.6 млн. лв.), и ЕИГ Ре (53.9 млн. лв.).

На трето място сред инвестициите на застрахователите се нарежда недвижимото имущество. Към имоти, които са различни от тези за собствено ползване, са насочени 207 млн. лв.

Най-големи експозиции в имоти имат Лев Инс (57 млн. лв.), ДЗИ Общо застраховане (33 млн. лв.), Армеец (29.9 млн. лв.), както и ДаллБогг: Живот и здраве (21 млн. лв.) и Бул Инс (20 млн. лв.).

Не на последно място, застрахователите притежават и сериозни вложения в акции. Общите инвестиции са за 165 млн. лв., от които 99.5 млн. лв. в акции на борсово търгувани компании и 65.8 млн. лв. в непублични дружества.

Близо 1/3 от общите инвестиции в акции са дело на Армеец (54.9 млн. лв.), докато в Бус Инс са наполовина (27.6 млн. лв.).

Вложения за над 10 млн. лв. имат още Дженерали застраховане (22 млн. лв.), Евроинс (12.7 млн. лв.), ОЗК-Застраховане (12.5 млн. лв.) и ДаллБогг: Живот и здраве (12.2 млн. лв.).