Търсенето на енергия в световен мащаб се е повишило с 1% миналата година, а рекордният ръст при възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) не е променил по никакъв начин доминацията на изкопаемите горива, които са допринесли с 82% от предлагането.

Това показва публикуваният днес Годишен статистически преглед на световната енергетика.

Миналата година беше белязана от сътресения на енергийните пазари след руската инвазия в Украйна, която допринесе за повишаването на цените на петрола и природния газ до рекордно високи нива в Европа и Азия.

Упоритото водачество на петролните, газовите и въглищните продукти при покриването на по-голяма част от енергийното търсене се бетонира през 2022 г., въпреки рекордното увеличение на капацитета на ВЕИ с общо 266 гигавата, при което слънчевата енергия води пред вятърната.

"Въпреки продължаващия силен ръст при вятърната и слънчевата енергия, като цяло парниковите газове, свързани с глобалния сектор на енергетиката, нарастват отново," казва президентът на базирания във Великобритания Институт по енергетика Джулиет Дейвънпорт.

"Все още се движим в обратна посока на зададената от Парижкото споразумение," допълва той.

Тази година ежегодният доклад, който е еталон за индустрията, се публикува за първи път от Института по енергетика, заедно с консултантските компании KPMG и Kearny, които поеха щафетата от BP, която пък публикуваше доклада от 50-те години на миналия век.

Учени казват, че светът трябва да намали емисиите на вредни газове с около 43% до 2030 г., в сравнение с нивата от 2019 г., за да има някакви надежди да постигне международната цел от Парижкото споразумение за ограничаване на затоплянето доста под 2 градуса по Целзий.

Ето някои от основните заключения в доклада за 2022 г.:

Потребление

Глобалното търсене на първична енергия нараства с около 1%, като темпът се забавя, в сравнение с отчетения ръст от 5.5% в предходната година, но въпреки това остава с около 3% над нивата от преди пандемията от коронавирус през 2019 г.

Потреблението на енергия нараства навсякъде с изключение на Европа, в това число и в Източна Европа.

Възобновяемите енергийни източници, с изключение на водноелектрическата енергия, са съставлявали 7.5% от глобалното потребление на енергия, или с около 1% повече от предходната година.

Делът на изкопаемите горива от глобалното потребление на енергия остава 82%.

Генерирането на електроенергия нараства с 2.3%, като ръстът отчита забавяне, в сравнение с предходната година.

Делът на вятърната и слънчевата енергия нараства до рекордните 12% от генерирането на електроенергия, като отново изпреварва този на атомната енергия, който се понижава до 4.4%.

Доминацията на въглищата при генерирането на електроенергия продължава с дял от около 35.4%.

Петрол

Потреблението на петрол нараства с 2.9 млн. барела на ден до 97.3 млн. барела на ден през 2022 г., като ръстът се забавя, в сравнение с предходната година. В сравнение с нивата отпреди пандемията през 2019 г., потреблението на петрол намалява с 0.7%.

По-голяма част от търсенето на петрол идва от възобновения апетит за реактивно гориво и свързани с дизела продукти.

Производството на петрол бележи ръст от 3.8 млн. барела на ден, като основният дял идва от страните членки на ОПЕК и САЩ. Нигерия отчита най-голям спад в добива.

Капацитетът за рафиниране на петрол нараства с 534 000 барела на ден, като това се дължи основно на държави, които не са част от ОИСР.

Природен газ

На фона на рекордните цени в Европа и Азия, търсенето на природен газ в световен мащаба пада с 3%, но въпреки това съставлява 24% от потреблението на първична енергия, или малко под нивото от предходната година.

Добивът на природен газ се запазва на същите нива, в сравнение с година по-рано.

Производството на втечнен природен газ (LNG) нараства с 5%, до 542 млрд. куб. м, в тон с ръста от предходната година, като по-голяма част от него идва от Северна Америка и Азиатско-тихоокеанския регион.

Европа е съставлявала по-голяма част от ръста в търсенето на LNG, увеличавайки вноса си с 57%, докато страните от Азиатско-тихоокеанския регион и Южна и Централна Америка са ограничили покупките си.

Япония пък е изпреварила Китай като най-големия вносител на втечнен природен газ.

Въглища

Цените на въглищата нарастват до рекордно високи нива, повишавайки се със 145% в Европа и с 45% в Япония.

Потреблението на въглища нараства с 0.6%, което е най-високото ниво от 2014 г., като в основата на търсенето са Китай и Индия, докато потреблението в Северна Америка и Европа намалява.

Добивът на въглища нараства със 7%, в сравнение с предходната година, като Китай, Индия и Индонезия допринасят с по-голяма част от ръста.

ВЕИ

Ръстът при енергията от ВЕИ, с изключение на водноелектрическата енергия, се забавя леко до 14%, но капацитетът за производство на слънчева и вятърна енергия нараства с рекордните 266 гигавата, като лъвският дял се пада на слънчевата енергия.

Китай е добавила най-голям капацитет за добив на слънчева и вятърна енергия.

Емисии

Свързаните с енергийния сектор вредни емисии в световен мащаб нарастват с 0.8%, достигайки нов връх от 39.3 млрд. тона еквивалент на въглероден диоксид.

Минерали

Цените на литиевия карбонат скачат с 335%, докато тези на кобалта нарастват с 24%. Производството им бележи повишение от 21%.