Платформата за финансиране на европейски технологични стартъпи SeedBlink обяви стратегическото си партньорство с Equidam - онлайн платформа за оценка на стартъпи.

Това сътрудничество има за цел да предостави на българските и международните предприемачи и инвеститори усъвършенствани инструменти и познания за ориентиране в оценяването на стартъпи, като насърчи конструктивни преговори и информирани решения за собствен капитал.

Equidam предлага подход към оценяването, основан на данни.

Използвайки петте водещи метода за оценка и специфични за всяка индустрия надеждни данни адаптирани към 90 държави, включително България, и 136 индустрии, Equidam улеснява прозрачни дискусии за оценка и дава възможност на българските предприемачи и инвеститори да вземат решения свързани със собствения капитал с увереност.

Над 140 000 компании вече са използвали платформата на Equidam, за да наберат успешно средства в рундове от начален етап (Seed) до Cерия А.

Ангел Хаджиев, директор за България в SeedBlink, изрази ентусиазма си от партньорството с Equidam - компания от портфолиото на Symbid, първата в света платформа за групово финансиране от Холандия, която SeedBlink придоби през 2022 г.

„Щастливи сме да обединим усилия с Equidam. Инвеститорите и основателите са на една и съща страна в повечето случаи, като искат да развият успешни компании и да създадат добавена стойност.

Оценката е една от малкото области, в които се разминават, с конкуриращи се стимули за собственост. Изграждането на взаимоотношенията на базата на отворени стандарти, особено в области с конкуриращи се интереси, със сигурност ще допринесе за по-положителен диалог и ще даде възможност за по-здрави и по-сътрудничещи си екосистеми.

Вярвам, че това партньорство ще донесе добавена стойност на българските стартиращи компании, които търсят финансиране, както в сделки, подкрепени от рисков капитал, така и в синдикати от инвеститори, чрез достъпа до Equidam през нашата платформа за управление на собствен капитал Nimity."

Даниел Фалоппа, основател на Equidam, добави: „Оценката е ключов аспект от пътя на всеки стартъп и не бива да е предпоставка за преждевременното прекратяване на дадена сделка.

Сътрудничеството ни със SeedBlink чрез платформата за управление на собствен капитал Nimity ще помогне на предприемачите да разберат стойността на компаниите си и да участват в продуктивни дискусии при определянето на цените им.

Посветили сме се на това да снабдим предприемачите и инвеститорите с инструментите, от които се нуждаят, за да се ориентират успешно в сложния процес на оценяване на стартиращите предприятия“.

Използвайки опита си в областта на финансовите услуги и технологиите, SeedBlink наскоро представи Nimity, революционна платформа за България, предназначена за управление на собствения капитал на стартиращи и развиващи се компании, включително български, и техните заинтересовани страни.

Nimity има за цел да оптимизира ключови аспекти от управлението на стартъпи като плановете за притежаване на акции от служителите (ESOP), проследяването на структурата на собствеността и автоматизация, и опциите при набирането на средства, както и административната част за обединяването на по-малки инвеститори.

Партньорството между SeedBlink и Equidam представлява ключов напредък към постигането на по-устойчиви дългосрочни резултати за екосистемите чрез предоставянето на ценни познания, инструменти и ресурси за оценка на стартиращи предприятия на предприемачите.

Обединявайки силните страни на двете платформи, това сътрудничество има за цел да стимулира успеха и растежа на стартиращите предприятия в Европа, които търсят здравословна дългосрочна инвестиционна стратегия, като свързва финансиране, управление на собствен  капитал и справедливи оценки. 

Благодарение на солидното си сътрудничество с водещи фондове за рисков капитал, сред които българските Eleven Ventures, LAUNCHub Ventures, Silverline Capital, Morningside Hill, Vitosha Venture Partners и Sofia Angels Ventures, SeedBlink може да предостави на инвеститорите ненадминато портфолио.

Свързаните с България компании, които успешно са набрали средства чрез платформата, включват Dronamics, Alcatraz AI, QuarkXR, FlatAway и SoCyber.