Акциите на КРЗ Одесос са най-поскъпналите на Българска фондова борса за първите шест месеца на 2023 г.

Спрямо края на 2022 г. те добавят 87.9% до настоящите 280 лева за брой.

Днес пазарната оценка на компанията е 158 млн. лв., тъй като капиталът й е съставен от 586 642 акции.

Търсене в края на търговската сесия на 30 юни имаше при ниво от 226 лева, а предлагане – на 290 лева за лот.

Компанията разпредели 7.5 млн. лева дивидент през настоящата година, като инвеститорите получиха по 12.80 лева бруто на акция.

Нетният дивидент за акционерите физически лица е 12.16 лв., след приспадане на 5% данък върху дивидентите. 

Освен от дивидента, ръстът по позицията идва и заради значителното подобрение на финансовите показатели на компанията.

За първото тримесечие на 2023 г. КРЗ Одесос отчита печалба преди облагане с данъци в размер на 6.6 млн. лв. спрямо 1.9 млн. лева за година по-рано.

Общите приходи от дейността нарастват от 11.6 млн. лв. за първите три месеца на 2022 г. на 24.28 млн. лв. за периода януари – март на 2023 г.