Широкият индекс S&P500 е отчел едно от най-добрите си шестмесечия в историята.

Данни на Worth Charting сочат, че индикаторът е добавил 15.91% за първите шест месеца на годината, с което периодът се нарежда на 12-а позиция сред най-добрите представяния на индекса в исторически план.

За последно, S&P500 е постигал по-добра доходност през 2019 г., когато за периода януари-юни нараства със 17.35%.

В исторически план, той е завършвал полугодието с едно повишение от 57.66%, както и още три години с ръст от над 25%.  

Във всяко едно от следващите шестмесечия обаче се е понижавал, като този спад е между 5 и 18%.

През 2019 г. индикаторът добави нови близо 10% в периода юли – декември, сочат данни на Worth Charting.