Американската асоциация за товарни превози изчислява, че до 2028 г. в страната ще има недостиг на 160 000 шофьори на камиони.

Въпреки това, някои компании все още прилагат дискриминационни практики при наемането на хора, пише електронното издание inc.com. 

Комисията за равни възможности за заетост в САЩ обяви споразумение с компанията USF Holland, и по-конкретно с нейния филиал в Мисисипи, който в продължение на 37 години не е наел нито една жена шофьор.

През всички тези години е имало едно единствено изключение, но наетата служителка е уволнена, преди да успее да изпълни дадената ѝ задача.

Глобата, наложена на компанията заради дискриминационната ѝ политика, е в размер на 490 000 долара, като ще трябва да задели и допълнителни 120 000 долара за стипендия за обучение на жени шофьори на камиони.

Сумата може да изглежда внушетелна, но всъщност, това е малка цена за компанията майка, чийто бизнес възлиза на 5.2 милиарда долара.  

Естествено, едва ли може да се очаква, че в шофьорската професия съотношението между мъжете и жените може да достигне 50/50. Бюрото по трудова статистика в САЩ съобщава, че през 2022 г. само 8.1% процента от шофьорите на камиони са жени.

Но като се има предвид, че в страната работят над 3.5 милиона шофьори на камиони, това означава, че дамите в професията са около 283 000.

Комисията за равни възможности за заетост разкрива още, че значителен брой квалифицирани жени с богат опит в управлението на камиони са кандидатствали за позиции в USF Holland през годините, но нито една не е наета, дори когато професионалният им стаж е бил по-добър от този на кандидатите мъже.

Има много малко позиции, за които полът е истинска професионална квалификация. Сред тези примери могат да бъдат моделите на дамско бельо, например. Шофирането на товарен автомобил обаче със сигурност не фигурира сред тях.  

Дори ако по-голямата част от кандидатите са мъже, компаниите трябва да оценяват всеки потенциален служител въз основа на неговите знания, умения и способности.

Понякога фирмите искат да „защитят“ жените, като избягват да ги назначават на опасни позиции или такива, изискващи тежък физически труд. Но ако една жена не желае опасна работа, то тя изобщо няма да кандидатства за нея, обясняват експертите по трудово законодателство.