Столетниците в Италия са достигнали рекорден брой през миналата година, обявиха от статистическия институт на страната, като средната възраст на населението расте по-бързо, в сравнение със средното ниво за ЕС.

В своя годишен доклад от ISTAT обявиха, че делът на хората на възраст над 100 години се е утроил от началото на века и е достигнал близо 22 000 души към януари тази година, като повечето от тях са жени.

Данните показват също така, че в другия край на възрастовия диапазон ражданията са намалели до рекордно нисък брой от 393 000 през 2022 г., което е най-ниското ниво от обединението на Италия преди повече от 150 години.

Населението на страната намалява непрекъснато от 2014 г., а подкрепата и грижите за увеличаващия се брой възрастни хора е едно от най-неотложните предизвикателства, пред които се изправя Италия.

Средната възраст  е нараснала от 45.7 до 46.4 години в периода между началото на 2020 г. и 2023 г., обявиха от ISTAT.

От статистическия институт очакват населението на Италия на възраст над 80 г. да нарасне с 35% за периода 2021 г. – 2041 г. и да надхвърли 6 милиона души.