Шелли Груп отчита приходи от продажби на устройства и свързаните с тях услуги за първото шестмесечие на 2023 г. в размер на 54.8 млн. лева (28 млн. евро) - с 53.3% повече спрямо същия период година по-рано.

Това става ясно от предварителните данни от отчета на компанията, доскоро известна като Алтерко.

Приходите от продажби на устройства за автоматизация на дома и IoT устройства с марката Shelly са се увеличили с 53.9% и възлизат на 52.4 млн. лева, равняващи се на 26.8 млн. евро.

Приходите от продажби на устройствата за проследяване MyKi са се понижили с 27.1% - до 1.2 млн. лева, или 0.6 млн. евро.

Дружеството ще оповести официално консолидираните финансови данни за първото шестмесечие на 2023 г. до 16 август 2023 г.

От началото на 2023 г. книжата на Шелли Груп добавят 34.28% към стойността си - изравнен най-добър резултат в индекса SOFIX на фармацевтичната компания Софарма.