Цитати
Пенсионното осигуряване е инвестиция в спокойствие за бъдещето.

Пенсионното осигуряване е инвестиция в спокойствие за бъдещето.

Владислав Русев, изпълнителен директор на ПОД Алианц България

Четете още