Сделките с имоти, сключени през второто тримесечие на 2023 година, са 54 371, което представлява ръст от 22.2% спрямо предходните три месеца. Това е и първото тримесечно повишение в броя на имотните сделки от второто тримесечие на миналата година насам, показва справка на Darik Business Review в данните от имотния регистър на Агенцията по вписванията. 

Те обаче остават по-малко от тези, сключени през второто тримесечие на 2022 година (63 928). 

И в шестте най-големи града у нас (тези с население над 100 000 души) се наблюдава ръст в броя на сделките в имоти спрямо предходното тримесечие и спад спрямо съответния период на миналата година. 

Спрямо първите три месеца на тази година най-силен ръст на имотните сделки се наблюдава в София (с 35%), следвана от Варна (34.8%), Пловдив (28.9%), Русе (24%), Стара Загора (18.9%) и Бургас (13.6%). 

На годишна база спадът е най-силен в Бургас (23.2%), следван от Стара Загора (-17.9%), Пловдив (-17.8%), Русе (-15.9%), Варна (-12.4%) и София (-11.8%). 

Общият брой на новите ипотеки, регистрирани от Агенцията по вписванията през второто тримесечие на тази година, възлиза на 12 848. Те са с близо 30% повече спрямо периода януари-март 2023 година, но на годишна база отчитат понижение от близо 3%.

Делът на ипотеките спрямо общия брой на сделките с имоти възлиза на 23.6% към края на второто тримесечие на тази година. Трябва обаче да се направи уточнението, че общият брой на покупко-продажбите на имоти не включва само жилища, а и други видове недвижимо имущество (земеделски земи, търговски площи, гаражи и др.) 

При наемите, вписани в имотния регистър, се наблюдава ръст от 4.5 на сто спрямо предходното тримесечие и спад от 10% спрямо съответния период на 2022 година. 

Даренията на имоти за второто тримесечие са общо 12 201, а замените - 968, като бележат ръст спрямо първото тримесечие съответно с 27.9 и 45.3 на сто. Спрямо съответния период на миналата година даренията и замените намаляват респективно с 4.4% и 5.8%.