Чешката компания Rezolv Energy ще изгради фотоволтаична централа с мощност 229 MW на територията на бившето летище Силистра.

Проектът носи името "Свети Георги", съобщават от компанията, чиято дейност е фокусирана върху Централна и Югоизточна Европа. Очаква се строителството да започне преди края на тази година и да завърши в началото на 2025 г.

След като бъде построена, централата ще бъде най-голямата у нас. Rezolv придобива проекта от българската компания YGY Industries JSC.

Бившето летище Силистра, което е изведено от експлоатация, обхваща площ от 165 хектара. Проектът ще включва близо 400 000 слънчеви панела.

Със средно годишно производство на електроенергия от 313 гигаватчаса, централата ще произвежда еквивалента на 13% от цялото производство на слънчева енергия в момента в България.

Електричеството ще се продава на търговски и индустриални потребители чрез дългосрочни договори, посочват още от Rezolv Energy.

Проектът ще създаде голям брой нови работни места още във фазата на строителство. Приблизително 500 служители ще бъдат наети на пълен или непълен работен ден.

В по-дългосрочен план, електроцентралата ще осигури работа за квалифицирани и полуквалифицирани кадри през всичките 30 години на експлоатация.

Rezolv Energy стои и зад проекта Dama Solar в Румъния. С мощност от 1044 MW, той ще се превърне в най-голямата слънчева централа в Европа, след като заработи.