Плановете на европейските банки да оцелеят при голяма криза, без да получават средства от централната банка, ще бъдат подложени на обстоен преглед през следващата година, заявиха от банковия регулатор на ЕС.

Необходимостта от надеждни опции бе наложена, след като Централната банка на Швейцария се намеси с предпазен механизъм за ликвидност в случая с Credit Suisse през март, преди тя да бъде придобита от конкурентната UBS.

Европейският банков орган (ЕБО) обяви днес, че ще започне да проверява през следващата година дали националните регулатори тестват предположенията на банките, че могат да си осигурят ликвидност, особено на фина на потенцално "скоростно теглене на депозити", което бе съществено важен елемент при кризисните ситуации в САЩ и Швейцария през тази година.

Бързото изпаряване на ликвидността бе в основата на фалита на Silicon Valley Bank в САЩ и вече накара глобалните банкови регулатори да преразгледат изискванията за ликвидност за банките на ежедневна база.

Ликвидността се отнася до наличните пари в брой или емитирането на краткосрочен дълг с готов купувач за финансиране на ежедневните операции на една банка, без да се налага тя да продава активи.

От ЕБО днес публикуваха констатации от първия си доклад, в който се разглежда как регулаторите в 27-те страни от ЕС прилагат правилата за „преструктуриране“, наложени след световната финансова криза с цел избягване на спасяването на банки от данъкоплатците.

Преструктурирането може да означава плавното затваряне на банка и прехвърлянето на ключови дейности, като депозити на платежоспособна банка, или осъществяването на възстановяване чрез процедура по преструктурирането на банката, така че тя да може да се обърне към пазарите или към други източници на ликвидност, за да може да продължи да работи.

"Стратегиите и действията, предложени от институциите в подкрепа на ликвидността при преструктуриране остават ограничени и се фокусират основно върху достъпването на средства от централната банка," се казва в доклада на ЕБО.

"Обръщането към частните пазари за ликвидност обаче може да бъде трудно за една банка, която излиза от процедура по преструктуриране, а дори получаването на ликвидност от централната банка може да е трудно без достатъчно обезпечение", отбелязват от ЕБО.

Сред другите опции за осигуряване на ликвидност са  продажба на активи, емитиране на дълг или използване на кредитни линии с гаранции.