През 2022 г. страните от Европейския съюз са произвели почти 34.3 милиарда литра бира, съдържаща алкохол, и 1.6 милиарда литра бира с алкохолно съдържание под 0.5% или безалкохолна.

В сравнение с 2021 г. производството на бира с алкохол в ЕС се е увеличило със 7%, връщайки се до нивата, близки до предпандемичната 2019 г., когато производството е било 3.,7 милиарда литра. 

Що се отнася до безалкохолната бира, при нея няма промяна в сравнение с 2021 г.

Общото производство на бира (със и без алкохол) в ЕС през 2022 г. е еквивалентно на почти 80 литра на човек от населението.

Германия продължава да бъде най-добрият производител със 7.6 милиарда литра (повече от 22% от общото производство в ЕС). Това означава, че около една на всеки четири бири, съдържащи алкохол, произведени в ЕС, са с произход от Германия.

Испания е на второ място с произведени 3.9 милиарда литра (малко над 11% от общото производство на ЕС), следвана от Полша с 3.7 милиарда литра (11%), Холандия с 2.6 милиарда литра (почти 8%) и Франция и Италия, и двете с 2 милиарда литра (по 6%).

България е на 10-а позиция с производство на бира, равняващо се на 445 млн. литра, или около 69 литра на човек, което е под средното за ЕС. 

Данните за търговията показват, че Нидерландия продължава да бъде водещият износител на бира, съдържаща алкохол през 2022 г. Страната е изнесла общо (във и извън ЕС) 2.6 милиарда литра бира през 2022 г., генерирайки 27% от общия износ на бира в ЕС. В сравнение с 2021 г. тази страна отбеляза увеличение на износа на бира с 0.7 млрд. литра.

Нидерландия е следвана от Белгия (с износ от 1.6 млрд. литра) Германия (1.5 млрд. литра), Чехия (0.6 млрд. литра) и Ирландия (0.4 млрд. литра).

При вноса няма промяна в сравнение с 2021 г., като Франция продължава да бъде най-големият вносител на бира, съдържаща алкохол през 2022 г., с 0.9 милиарда литра, което представлява 17% от общия внос на ЕС (от Общността и от трети страни). Другите големи вносители са Италия с над 0.7 млрд. литра, Германия с малко под 0.7 млрд. л, Нидерландия с 0.6 млрд. л и Испания с 0.5 млрд. л.