Плащането чрез иницииране е метод за финансова трансакция, който стана възможен с въвеждането на т. нар. "отворено банкиране". Философията на този тип плащания е свързана с предоставянето на достъп до финансовите данни на потребителите на компании, различни от обслужващата банка, които разработват различни финансови приложения. 

Или, казано по-просто, клиентите позволяват на трети страни да се свързват с техните банки и да разрешават плащания директно от тяхната банкова сметка. 

Това означава, че вместо да се налага да отварят своето приложение за онлайн банкиране, или да използват кредитни или дебитни карти, за да извършват и разрешават плащания, потребителите могат да плащат за стоки и услуги директно с помощта на приложение за плащане с иницииране. 

Това може да направи процеса значително по-бърз и по-удобен както за купувача, така и за търговеца. 

В Европейския съюз през 2015 година беше приета специална директива за платежните услуги (PSD2), която имаше за цел да премахне бариерите пред разработването на нови методи за разплащане и да хармонизира правилата за тяхното функциониране във всички държави от Общността. 

Електронните плащания в ЕС нарастват постоянно, като през 2021 година достигнаха 240 трилиона евро.

По какво се различава плащането чрез иницииране от останалите методи за електронни трансакции? 

При разплащанията с кредитна и дебитни карти потребителите обикновено въвеждат данните на картата си, или пък я използват физически за плащане на ПОС терминал. В момента те са и най-популярният инструмент при онлайн пазаруването. 

Отвореното банкиране обаче дава нови възможности, поради което става все по-популярно сред потребителите. 

Когато пазарувате в онлайн магазин, например, и стигнете до момента, в който трябва да платите за съответната стока или услуга, освен наложения платеж, картовото плащане или директния банков трансфер (които в момента са най-популярните методи в България), плащането с иницииране все по-често се появява като следваща опция. 

При нея потребителят просто избира банката, с която работи и в която има сметка, след което приложението за отворено банкиране, което използва, вкарва детайлите за трансакцията директно в онлайн системата на избраната банка. От потребителя се изисква само да оторизира плащането с мобилното си банкиране, без да се налага да въвежда данни за банкови сметки на купувача, номера на карти и т.н. 

Какво печелят потребителите и търговците? 

Основното предимство на инициирането на плащане от гледна точка на клиента е неговата лекота и удобство. Вместо да се налага да търсят своята дебитна или кредитна карта, да въвеждат ръчно номера, или да отварят приложението си за банкиране, за да извършват нареждане на банков превод, потребителите просто прехвърлят този процес към приложенията за отворено банкиране.  Той включва удостоверяване в банката, избор на сметката, от която искат да платят, и един "клик" за потвърждение.

С инициирането на плащане не се налага финансовите данните на потребителите да бъдат съхранявани от трети лица (както се налага с банковите карти, например), което прави транзакцията много по-сигурна и безопасна. 

Осигуряването на удобство и удовлетворение на клиентите може да стимулира и бизнеса, тъй като е много по-вероятно хората да продължат да се връщат при даден търговец, ако опитът им с него е положителен.

Без картови плащания има по-малко място за грешки, тъй като клиентите не трябва да въвеждат никакви данни ръчно. Това води до по-малко неуспешни транзакции и, съответно, до повече продажби. Това важи не само за онлайн магазините, но и за физическите търговски обекти, които също могат да използват предимствата на отвореното банкиране. 

Осигуряването на интегриран поток на плащане може да доведе до по-добра ангажираност, тъй като потребителите не трябва да напускат сайта или платформата, за да извършат своята транзакция.

Плащането с иницииране осигурява и значителни ползи от гледна точка на разходите, защото таксите за търговеца са много по-ниски в сравнение с други методи на плащане, като например с кредитни карти. Освен това срествата пристигат веднага по сметката, тъй като става въпрос за директен трансфер. При картовите плащания сетълментът може да отнеме до няколко дни.