Биогоривото от водорасли привлича все повече внимание през последните години, тъй като има потенциал да се превърне в алтернатива на традиционните изкопаеми горива. Интересът към този възобновяем енергиен източник произтича от това, че има възможността да се справи с някои от основните предизвикателства, свързани с изкопаемите горива, като емисиите на парникови газове, енергийната сигурност и изчерпването на ограничените ресурси, пише електронното издание Energy Portal. 

Остава обаче въпросът дали биогоривото от водорасли може да се конкурира с традиционните енергийни източници в икономически план?

Отговорите на този въпрос взимат предвид различните фактори, които влияят на разходите за производство на биогориво от водорасли. Един от основните е култивирането на самите растения, който включва разходите, свързани с отглеждането, събирането и преработката на водораслите в използваемо гориво. Водораслите могат да се отглеждат в открити езера, затворени фотобиореактори или хибридни системи, които съчетават елементи от двете. Всеки от тези методи на култивиране има свой набор от предимства и недостатъци, а изборът може значително да повлияе на общите производствени разходи.

Системите с отворени езера, например, обикновено са по-евтини за изграждане и експлоатация от затворените фотобиореактори. Те обаче са и по-податливи на замърсяване и изискват по-голямо пространство, което може да увеличи разходите. Затворените фотобиореактори, от друга страна, предлагат по-голям контрол върху условията на отглеждане и могат да доведат до по-висока производителност, но са по-скъпи за изграждане и поддръжка. 

Хибридните системи се опитват да постигнат баланс между двете, като предлагат някои от предимствата както на отворените езера, така и на затворените фотобиореактори, като същевременно минимизират съответните им недостатъци.

От всички водорасли ли може да се произвежда енергия?

Друг фактор, който влияе върху цената на производството на биогориво от водорасли, е изборът на конкретния вид. 

Някои видове са по-ефективни при превръщането на слънчевата светлина и хранителни вещества в биомаса, докато други са по-устойчиви на стресови фактори от околната среда или произвеждат по-големи количества липиди, които могат да бъдат превърнати в гориво. 

Изследователите непрекъснато работят за идентифициране и разработване на сортове, които предлагат най-добрата комбинация от тези характеристики, с цел максимизиране на производителността и намаляване на разходите.

Как водораслите се превръщат в горива?

Процесът на превръщане на биомасата от водорасли в гориво също играе важна роля в цялостната икономика на този енергиен източник. Има няколко метода за извличане на липиди от водораслите, включително чрез механични, химични и биологични процеси. Всеки от тези методи има свой собствен набор от предимства и недостатъци, които могат значително да повлияят на общите производствени разходи. 

Механични методи, например, като пресоване или центрофугиране, са относително прости и евтини, но може да не са толкова ефективни при извличане на липиди, колкото химичните или биологичните.

След като липидите бъдат извлечени, те трябва да бъдат превърнати в използваемо гориво, като биодизел или реактивно гориво. Този процес, известен като трансестерификация, включва химическа реакция на липидите с алкохол за получаване на естери, които могат да се използват като гориво. Цената на този процес зависи от фактори като избора на катализатор, чистотата на липидите и ефективността на реакцията.

Изгодно ли е производството на енергия от водорасли?

Въпреки многото фактори, които влияят на цената на производството на биогориво от водорасли, напредъкът в техниките за култивиране, селекцията на видове и методите за обработка, постигнат през последните години, доведе до значително намаляване на производствените разходи. 

Според доклад на Министерството на енергетиката на САЩ, разходите за производство на биогориво от водорасли са намалели с повече от 90% от 1980 г. насам. В бъдеще се очаква те да паднат и още, тъй като усилията за научноизследователска и развойна дейност продължават.

Според много експерти биогоривото от водорасли има потенциал да се конкурира с традиционните енергийни източници по отношение на икономиката, но е важно да се отбележи, че индустрията все още е в начален стадий. Поради това може да отнеме известно време, преди биогоривото от водорасли да може наистина да се конкурира с изкопаемите горива в големи мащаби. 

Въпреки това, с изследванията в тази област продължават, а инвестициите се увеличават, в резултат на което шансовете на биогоривото да се превърне в жизнеспособна и устойчива алтернатива на традиционните енергийни източници нарастват значително. Една от причините за това е, че то предлага множество екологични и икономически ползи, пише още изданието.