63.5% от ръководните постове на високо и средно управленско ниво у нас през 2021 г. се заемат от мъже, а 36.5% - от жени.

Това сочат данните от изследването „Равнопоставеност между жените и мъжете в управлението 2021" на Националния статистически институт.

То обхваща 22 163 ръководни длъжности на високо и средно управленско ниво в институциите на законодателната, изпълнителната и съдебната власти, както и в други самостоятелни структури извън тях.

Мъжете заемат 68.8% от ръководните длъжности на най-високо управленско ниво, а жените са най-добре представени на ниво "заместник-ръководител" - 41.1%, сочат още данните на НСИ.

Най-висок относителен дял на ръководни длъжности, заети от жени, се наблюдава в съдебната власт - 53%, а най-нисък в законодателната власт - 24.2%.

В края на 2021 г. 28.3% от общинските съветници и 29.3% от кметовете у нас са жени. В държавните предприятия и търговските дружества с мажоритарно държавно участие мъжете заемат 72.5% от ръководните длъжности.

Над 50% от ръководителите в специализираните териториални администрации, научните организации и обществените медии са жени. В Народното събрание можете на ръководни длъжности са 75.9%, а жените - 24.1%.

През 2021 г. само 7.1% от областните управители у нас са жени, тоест 26 от всички 28 поста са заети от мъже. От друга страна, мъжете съдии са 33.2%, а жените - 66.8%. 

Министерски постове

През 2011 г. 80% от министерските постове у нас са се заемали от мъже, сочат още данните на НСИ. Междуполовото съотношение се променя динамично в десетгодишния период (2011-2021 г.), като най-много жени-министри има през 2016 г. - 52.9%.

През 2021 г. те са 21.1%, а през 2020 г. почти двойно повече - 41.2%.