През 2022 г. в Европейския съюз са произведени 3.2 милиарда литра сладолед, или с 5% повече спрямо предходната година, показват данните на Евростат. 

Германия е основният производител на сладолед в Общността през 2022 г. с общо 620 милиона литра, следвана от Франция (591 милиона литра) и Италия (571 милиона литра).

Освен че е най-големият производител на сладолед през 2022 г., Германия произвежда и най-евтиния сладолед със средна цена от 1.5 евро на литър. Франция отчита средна цена от 1.9 евро за литър сладолед, докато в Италия тя е 2.3 евро за литър. 

Това е и причината, поради която Италия води класацията по производство на сладолед, измерено като стойност, а не като обем с общо 1.29 млрд. евро, следвана от Франция (1.14 млрд. евро) и Германия (930 млн. евро). 

Най-скъпият сладолед е произведен в Австрия със средна цена от 7 евро за литър, следвана от Дания (4.4 евро за литър) и Финландия (2.8 евро за литър).

През 2022 г. страните от ЕС са изнесли 250 милиона килограма сладолед за държавите извън ЕС на обща стойност 930 милиона евро. Вносът на сладолед от страни пък възлиза на 61 милиона килограма, оценени на 203 милиона евро. 

Количеството на вноса на сладолед извън ЕС е намаляло с 14% през 2022 г., в сравнение с 2021 г., докато износът е намалял само с 2%.

Франция е изнесла 53 милиона килограма сладолед през 2022 г., което представлява 21% от общия експорт за трети страни.

Това я прави и най-големият износител на сладолед от всички страни в ЕС, изпреварвайки Холандия (42 млн. кг),  Италия (31 млн. кг), Германия (28 млн. кг) и Белгия (23 млн. кг).