Средният осигурителен доход за юни е 1399.82 лева, обявиха от Националния осигурителен институт.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2022 г. до 30.06.2023 г. е 1378.73 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юли 2023 г.