Ръстът при жилищните кредити за домакинствата се ускорява през юли, става ясно от данни на Българска народна банка.

Към 31 юли заемите за домакинствата възлизат на 35.96 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2022 г. те растат с 14.1% (годишното увеличение през юни е от 14 на сто).

В края на юли 2023 г. жилищните кредити са за 18.169 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18.3% (18% годишно увеличение през юни 2023 г).

Потребителските кредити възлизат на 16.149 млрд. лв. и растат с 10.9% спрямо юли 2022 г. (без изменение спрямо ръста към юни 2023 г.) На годишна база другите кредити нарастват с 1% (5.5% годишно повишение през юни 2023 г.), като достигат 390.4 млн. лева. 

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 3.9% на годишна база през юли 2023 г. (7.8% годишно повишение през юни 2023 г.) и в края на месеца възлизат на 433.5 млн. лева.

Депозити

През последните 12 месеца депозитите на домакинствата растат с 9.9%, до 75.16 млрд. лева. Ръстът при спестяванията намалява, след като преди месец той е 10.4 на сто.