Повече от десет от най-големите технологични компании са изправени пред безпрецедентен правен контрол от този месец, тъй като Законът за цифровите услуги на ЕС (DSA) налага нови правила за модерирането на съдържание, поверителността на потребителите и прозрачността.

В ЕС редица интернет гиганти, в това число платформите на Meta Facebook и Instagram, китайското приложение за кратки видеа TikTok и редица услуги на Google, се приспособяват към новите задължения.

Те включват предотвратяване на разпространението на вредно съдържание, забрана или ограничения на определени практики, насочени към потребителите и споделяне на част от фирмените данни с регулаторни органи и свързани изследователи.

ЕС е възприеман за глобален лидер по отношение на регулациите в технологичната индустрия, като подготвя и по-широкообхватни законодателни актове, като Закона за цифровите пазари и Закона за изкуствения интелект.

Успехите на съюза в прилагането на подобни закони ще повлияят на въвеждането на сходни правила по света. Изследователи обаче повдигат въпроси относно това дали тези компании са положили достатъчно усилия, за да отговорят на очакванията на законодателите.

Засега правилата засягат само 19 от най-големите платформи, които имат по над 45 милиона потребители в ЕС. От средата на февруари обаче те ще важат за най-различни онлайн платформи, без значение от техните размери.

Всяка компания, за която бъде установено, че нарушава Закона за цифровите услуги, е заплашена от глоба в размер на до 6% от глобалния ѝ оборот, а за повторни нарушения може да бъде налагана и забрана за развиване на дейност в ЕС.

От Reuters се допитват до всяка от компании, които в момента попадат под обхвата на новия закон, относно направените промените. Повечето насочват медията към публични блогпостове по въпроса, отказвайки да коментират допълнително или пък въобще не отговарят.

Две от компании, които попадат под новите регулации – гигантът в електронната търговия Amazon и германският моден ритейлър Zalando, в момента оспорват в съда включването им в списъка.

"Можем да очакваме, че някои платформи ще се борят със зъби и нокти, за да защитят своите практики," казва Кингсли Хейс от адвокатската кантора Keller Postman. "Най-вече когато новите правила за съответствие посягат на техните основни бизнес модели."

Стрес тестове

От Европейската комисия обявиха, че през последните няколко месеца са предложили да проведат "стрес тестове" за новото законодателство в 19-те платформи.

Тези тестове оценяват дали те биха могли да "засекат, да предприемат мерки и да ограничат системни рискове, като дезинформация," заяви говорител на комисията.

Най-малко пет платформи са взели участие в стрес тестовете - Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и Snapchat. Във всеки от случаите от комисията са установили, че е необходима още работа в подготовка за DSA.

На фона на навлизащите нови правила, публикувано днес проучване на организацията Eko показва, че Facebook все още одобрява онлайн реклами с вредно съдържание.

Организацията е подала за одобрение 13 реклами, които съдържат вредно съдържание, в това число такава, която подбужда към насилие спрямо мигранти и друга, която призовава за убийството на виден член на Европейския парламент.

От Eko казват, че Facebook е одобрила осем от подадените реклами в рамките на 24 часа и е отхвърлила пет. Изследователите са премахнали реклами, преди да бъда публикувани, така че те не са достигнали до нито един потребител на платформата.

В отговор на проучването на Eko от Meta заявиха, че то е базирано на много малка извадка от реклами и не е представително за броя на рекламите, които платформата разглежда ежедневно по света.

По-рано през годината от организацията Global Witness заявиха, че Facebook, TikTok и YouTube са одобрили реклами, които подбуждат към насилие спрямо ЛГБТ общността в Ирландия.

В отговор на данните на Global Witness, от Meta и TikTok заявиха, че езикът на омразата няма място в техните платформи и че редовно преразглеждат и подобряват своите процедури. От Google не са отговори на запитването за коментар.

И докато нито една от засегнатите компании не е заявила, че няма да се подчини на новия закон, от Amazon и Zalando оспориха включването си в този списък.

През юли Amazon подаде жалба в базирания в Люксембург Съд на Европейския съюз с аргумента, че по-големи конкуренти на компанията в тези страни не са били включени.

Въпреки това компанията въведе редица нови функционалности, като част от програмата си за съответствия с новия закон, например нов канал, в който потребителите да докладват за некоректна продуктова информация.

Модният ритейлър Zalando също оспорва в съда попадането си в обхвата на закона, като аргументите на компанията са, че тъй като само 31 млн. активи потребители месечно купуват от продавачи, които се явяват трета страна в платформата, тя пада под зададения праг от 45 милиона потребители.

Скоро ще стане ясно дали някои от посочените компании "са избягали от законовите си отговорности," казва Хейс. "Изглаждането на тези задължения ще бъде труда работа за всяка платформа с голяма потребителска база."