Акциите на най-задлъжнялата строителна компания в света – китайската China Evergrande Group, се обезцениха с до 87% по-рано днес, след като търговията с тях беше възобновена за първи път от 21 март 2022 г.

Цената на книжата падна до 22 хонконгски цента, след като за последно акциите затвориха на 1.65 хонконгски долара на 18 март 2022 г.

Възобновяването на търговията идва, след като компанията отчете нетна загуба в размер на 39.25 млрд. юана (5.38 млрд. долара) за първите шест месеца на годината.

Тя обаче е по-малка, в сравнение с с обявения отрицателен резултат от 86.17 млрд. юана (11.9 млрд. долара) за същия период година по-рано.

Приходите на компанията възлизат на 128.81 млрд. юана (17.7 млрд. долара), нараствайки от 89.28 млрд. юана (12.3 млрд. долара) през първите шест месеца на 2022 г.

През юли изпитващата затруднения компания подаде заявление за съдебна защита от кредитори в щатски съд, докато преструктурира дейността си.

В уведомление до Хонконгската фондова борса от Evergrande разкриват, че имат общи задължения в размер на 2.39 трлн. юана (329.8 млрд. долара) към юни тази година, което е малко по-малко, в сравнение с обявените 2.44 трлн. юана (336.7 млрд. долара) в края на първите шест месеца на 2022 г.

Към юни общите активи на Evergrande възлизат на 1.74 трлн. юана (240.1 млрд. долара), в това число кеш, парични еквиваленти и ограничени парични средства в размер на 13.4 млрд. юана (1.84 млрд. долара).

Evergrande изпадна в просрочие по своите задължения през 2021 г. и представи програма за преструктуриране на дълга през март, след като изпитваше затруднения с финализирането на проекти и плащането на доставчици и кредитори.

По-рано през годината компанията обяви обща загуба за предходните две години в размер на 81 млрд. долара в своя много закъснял финансов отчет.

Нетните загуби за 2021 и 2022 г. възлизат на 476 млрд. юана (65.6 млрд. долара) и 105.9 млрд. юана (14.6 млрд. долара), респективно, в резултат на отписвания на активи, връщане на земя, загуби по финансови активи и финансови разходи, обявиха от компанията.

През 2020 г., преди да изпадне в просрочие по задълженията си, Evergrande обяви нетна печалба от 8.1 млрд. юана (1.11 млрд. долара).