През юли 2023 г. у нас са функционирали 3 697 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 149.5 хил. стаи и 339.3 хил. легла в тях.

В сравнение с юли 2022 г., местата за настаняване се увеличават с 2.3%, а броят на леглата в тях - с 3.5%, сочат данни на Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките е 5 819.6 хил., или с 8.1% повече, в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение - с 14.7%, се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73.1% от общия брой нощувки на чужди и 38.6% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.2% от нощувките на чужди и 25.0% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 8.7 и 36.4%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличава с 9.0%, в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 1 441.3 хил., като е отчетено увеличение както при чуждите граждани - с 13.0%, така и при българските - с 4.8%.

Нощувалите български граждани са 675.0 хил. и са реализирали средно по 3.2 нощувки. Чуждите граждани са 766.3 хил., със средно по 4.8 нощувки, като 72.3% от тях са пребивавали в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 55.8%, като се увеличава с 2.4 процентни пункта, в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 71.4%, следват тези с 3 звезди - 49.4%, и с 1 и 2 звезди - 36.0%.

Приходите от нощувки достигат 454.5 млн. лв., или със 17.6% повече спрямо същия месец на предходната година. Отчетеното увеличение е както от чужди граждани - с 19.5%, така и от български - с 13.2%.