Програмата да не бъде изпълнена изобщо или както е обещано, още разходи и невъзможност за продължаване на екскурзията или за връщане обратно без помощ и подкрепа са част от рисковете, които любителите на пътувания поемат, когато се доверяват на туристически оферти в социалните мрежи.

Това каза пред БНР Габриела Руменова, която е основател на некомерсиалния проект за взаимопомощ на гражданите „Ние, потребителите“. 

Според нея е важно да се интересуваме кой ни предлага пътуването и да се доверяваме само на физически и юридически лица, които имат регистрация като туроператори или турагенти по Закона за туризма и изпълняват тази дейност професионално.

„За да организира туристическо пътуване, дадено лице трябва да има регистрация като туроператор или турагент. Справка може да бъде извършена в регистъра на страницата на Министерство на туризма.

Когато проверим дали това лице фигурира в регистъра, не само трябва да се уверим, че то е там, но и да прочетем всички данни за него – регистрационен номер, наличие на активна застраховка „Професионална отговорност“, застраховател, номер на застраховката, датата на сключване на застраховката, валидност и лимит“, обясни Руменова.

Туроператорите са длъжни да имат застраховка „Професионална отговорност“, която покрива причинени вреди вследствие на неразплащане с контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.

Те трябва да работят само с категоризирани туристически обекти, да сключат договор за организираното пътуване с всеки от туристите и да изпълняват поетите предварително определени в договора и общите условия ангажименти.

При отмяна на пътуването или значителни промени в предварително определените параметри следва да възстановят частично или изцяло заплатената сума.

Ако сме се доверили на лица, които не са търговци и нямат необходимата регистрация и се появи проблем, уреждането му ще е сложно. Спорът, който би възникнал, ако те изобщо бъдат открити, ще е между две физически лица и ще може да бъде уреден единствено в съда, посочи още Руменова.

Тя добави, че в тези случаи Законът за защита на потребителите не се прилага, органите на реда могат да се намесят, но отнема време и невинаги е успешно. 

Легитимните туроператори и турагенти могат да предоставят и друга важна предварителна информация, извън задълженията им по закон, в духа на професионалното осъществяване на дейността.

Например, за паспортния режим в държавата, евентуални задължителни ваксини, дрес код в държавата или мястото за настаняване и други.