Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2023 г. са 834.3 хил., или с 12.0% повече от август 2022 г., сочат данни на Националния статистически институт.

Регистрирано е увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия - с 18.8% и други - с 10.7%, докато тези със служебна цел намаляват с 3.9%.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 223.9 хил., Турция - 223.7 хил., Румъния - 65.3 хил., Германия - 61.5 хил., Сърбия - 58.9 хил., Австрия - 21.9 хил., Италия - 21.2 хил., Франция - 20.2 хил., Република Северна Македония - 19.1 хил., Обединено кралство - 18.5 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 47.4%, следвани от пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 39.1%, и със служебна цел - 13.5%.

През август 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 2 077.6 хил. (табл. 2 от приложението), или с 9.5% повече, в сравнение с август 2022 г.

Регистрирано e увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия - с 11.7% и други - с 9.6%, докато тези със служебна цел намаляват с 8.8%. Транзитните преминавания през страната са 39.3% (815.9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 55.1% от общия брой чужди граждани и достига 1 145.4 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 29.6% и Германия - 19.7%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 725.7 хил., или 34.9% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 293.5 хил., или 40.4% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния - 339.5 хил., Турция - 293.5 хил., Германия - 225.8 хил., Украйна - 198.9 хил., Полша - 105.7 хил., Сърбия - 84.3 хил., Обединено кралство - 68.2 хил., Нидерландия - 65.1 хил., Франция - 64.4 хил., Гърция - 63.7 хиляди.

Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 50.5%, следвани от посещенията с други цели - 44.4%, и със служебна цел - 5.1%.