През последните години водещите централни банки добавиха борбата с изменението на климата към своите приоритети. Или поне това ставаше ясно от техните изявления.

Проучване от 2021 г. разкрива, че 63% от централните банкери смятат, че изменението на климата отговаря и на тяхната компетентност. Членовете на Европейската централна банка дори обявиха битката срещу изменението на климата за свое „основно задължение“. 

На фона на тази обещаваща позиция, еколозите с нетърпение очакваха вълна от подкрепа от тези институции. Но всъщност, ситуацията се обърна на 180 градуса, пише Forbes. 

От миналата година насам централните банки започнаха рязко да повишават лихвените проценти, а секторът на възобновяемите енергийни източници се оказа един от най-тежко засегнатите.

Акциите на множество компании за възобновяема енергия, включително Brookfield Renewable Corp, Algonquin Power и NextEra Energy NEE, паднаха до най-ниските си стойности за последната година. 

Някои от предимствата на възобновяемите енергийни източници ги правят и най-уязвими към цикъла на затягане на паричната политика.

В исторически план, дългият живот на възобновяемите енергоизточници е голям плюс, но в среда на високи лихвени проценти настоящата стойност на тези активи, коригирана с нивото на лихвения процент и алтернативните безрискови вложения - като облигациите, намалява. 

За разлика от тях, нефтените и газовите активи, и особено шистовите кладенци, които реализират над половината от стойността си през първата година, са по-малко засегнати от т. нар. "дисконтиране" (изчисляване на настоящата стойност на бъдещи парични потоци).

Бързата възвръщаемост, която тези традиционни енергийни източници осигуряват, е по-защитена от нарастващите лихвени проценти. И не само петролните и газовите активи с по-кратък срок на експлоатация стават по-атрактивни, но високите ставки пречат и на инвестициите в нови ВЕИ мощности. 

Друго огромно предизвикателство за индустрията на възобновяемата енергия са повишените разходи за забавяне, произтичащи от тези високи лихвени проценти.

Въпреки че проектите за възобновяема енергия винаги са се борили със строгия процес на издаване на разрешителни, той беше сравнително управляем, когато цената на капитала беше минимална.

Това вероятно е една от причините, поради които индустрията се чувстваше комфортно с дългите регулаторни срокове - просто инвеститорите не се интересуваха особено от този проблем, тъй като стойността на парите във времето беше незначителна. 

С нарастващите лихвени проценти обаче, удължените периоди на оценка се оказват смъртоносни за финансовата жизнеспособност на тези проекти.

Шведската компания Vattenfall AB наскоро отложи проект за вятърен парк край бреговете на Великобритания, а френската EDF Renewables отмени изграждането на парк със слънчеви панели в Охайо, позовавайки се на нарастващите разходи.

Последователните ефекти не спират до предложените активи. Основните разработчици на възобновяеми енергийни източници са свидетели на свиващи се парични потоци, тъй като по-високите разходи за обслужване на дълга "изяждат" по-голяма част от приходите им.

В резултат на това те разполагат с по-малко ресурс за инвестиции в бъдещи доставки. Стигна се дотам, че инвеститорите, наблюдавайки финансовото напрежение, се застъпват не само за пауза в разширяването на портфейлите от възобновяеми енергийни източници, но дори за продажба на част възобновяеми активи.

Пример за това е Algonquin Power, която в момента е подложена на инвеститорски натиск да продаде целия си портфейл от възобновяеми енергийни източници.

Това повдига въпрос колко дълго ще продължи тази тенденция. Понастоящем е очевидно, че пионерите в областта на възобновяемата енергия са изправени пред насрещни ветрове, докато традиционните енергийни сектори се радват на известен ренесанс.

Иронията е, че по-високите лихвени проценти, водещи до по-малко предлагане и по-високи разходи за енергия, могат неволно да удължат битката срещу инфлацията.

В актуалните изявления на централните банки за изменението на климата не се споменава почти нищо, като основният фокус пада единствено върху инфлацията. При настоящите нива на лихвите проектите за възобновяема енергия изчезват от кривите на предлагането на всеки няколко седмици.