Неуспехът в световен мащаб да бъдат ограничени въглеродните емисии ще доведе до увеличение на разходите по обслужване на дълга на 59 държави в следващото десетилетие, според проучване, което симулира икономическия ефект от климатичните промени върху настоящите суверенни кредитни рейтинги.

Сред проучването Китай, Индия, САЩ и Канада биха могли да очакват по-високи разходи, тъй като техните кредитни рейтинги ще паднат с две нива съгласно "съобразена с климата" рейтингова система, се казва в проучването, публикувано в Management Science.

"Нашите резултати подкрепят идеята, че отлагането на зелените инвестиции ще увеличи разходите по заемите на държавите, което пък ще се превърне и в по-високи разходи по корпоративния дълг," казва Патрисия Клусак за проучването, което е дело на Университета на Източна Англия и Кеймбриджкия университет.

Повишаването на разходите за дълга би било само още един допълнителен аспект към цялостните икономически поражения, които климатичните промени вече причиняват. Застрахователният гигант Allianz изчислява, че горещите вълни в последно време вече са намалили БВП на световната икономика с 0.6% пункта тази година.

Въпреки че рейтинговите агенции по света признават уязвимостта на икономиките към климатичните изменения, те засега действат предпазливо по отношение на количественото определяне на тези рискове в своите рейтингови упражнения, поради несигурността около вероятния размер на щетите.

От двата университета са обучили модели с изкуствен интелект по съществуващите рейтинги на S&P Global, след което са ги комбинирали с климатични икономически модели и с оценките на риска от природни бедствия на S&P, за да създадат нови рейтинги при различни климатични сценарии.

Така при сценария „RCP 8.5“, при който емисиите продължават да се покачват, се стига до понижение на рейтинга на 59 държави. За сравнение кредитният рейтинг на 48 държави бе понижен в периода януари 2020 и февруари 2021 г. по време на пандемията от COVID-19.

При тези симулации, ако планетата успее да се придържа към целите на Парижкото споразумение за изменението на климата и повишението на температурите бъде ограничено до под 2 градуса по Целзий, кредитните рейтинги няма да бъдат засегнати в краткосрочен план, а в дългосрочен ефектите ще са ограничени.

От друга страна, възможно най-лошият сценарий на високи вредни емисии до края на този век би довел по-високи разходи за обслужване на дълга в световен мащаб, които биха се увеличи със стотици милиарди долари в настоящи пари, установява моделът.

И докато развиващите се държави с по-ниски кредитни рейтинги се очаква да бъдат засегнати най-тежко от физическите ефекти от климатичните промени, страните с най-високи кредитни рейтинги вероятно ще се сблъскат с най-големи понижения, просто защото рейтингите им могат да падат с най-много.

"Тук няма победители," казва Клусак.

Тези констатации идват в период, в който регулаторните органи по света се опитват да разберат по-добре какви поражения от климатичните промени могат да се очакват за икономиките и световната финансова система. Европейскaта централна банка (ЕЦБ) призова в свой доклад от миналата година за по-голяма яснота по отношение на това как тези рискове се включват в изготвянето на кредитните рейтинги.

От S&P Global Ratings публикуват екологичните, социалните и управленските принципи (ESG), използвани в нейните кредитни рейтинги, които включват препратки към риска от икономически щети от климатичните промени и разходите, свързани със смекчаването му. От компанията са отказали да коментират проучването на Университета на Източна Англия и Кеймбриджкия университет.

От Fitch Ratings посочват, че тяхната система "ESG Relevance Scores" включва фактори като излагане на ефекти върху околната среда като един от компонентите на нейните оценки.

"Това са отдавнашни и все по-важни фактори за определяне на рейтинга, които ние продължаваме да използва в анализите си и за които редовно публикуваме изследвания и коментари," отговарят от Fitsch на запитването за коментар от страна на Reuters.