Размерът на средния осигурителен доход за страната за август 2023 г. е 1431.68 лв., сочат данни на Националния осигурителен институт.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.09.2022 г. до 31.08.2023 г. е 1400.41 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през септември 2023 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.