Международният валутен фонд (МВФ) повишава прогнозата си за растежа на българската икономика в доклада си "Преглед на световната икономика: Преодоляване на глобалните различия".

Според институцията, икономиката ни ще нарасне с 1.7% за настоящата година, което с 0.3 пр. п. повече от пролетната прогноза. За идната 2024 г. от МВФ очакват българската икономика да отчете растеж от 3.2 на сто вместо прогнозираните през април 3.5%.

Фондът прогнозира, че инфлацията у нас през 2023 г. ще възлезе на 8.5 на сто срещу повишение от 7.5% преди шест месеца.

Успокоението в цените на дребно ще се наблюдава през следващата година, макар от МВФ да са на мнение, че инфлацията ще достигне 3 на сто спрямо прогнозите 2.2 на сто, обявени в пролетния доклад на институцията.

МВФ запазва прогнозите си за безработицата у нас и очаква тя да е 4.6 на сто през настоящата година и да намалее до 4.4% през следващата.

Припомняме, че според данни на Министерството на финансите, родната икономика ще нарасне с 1.8 на сто за 2023 г. и с 3.3 на сто през следващата 2024 г.

Световната икономика

МВФ прогнозира, че световната икономика ще продължи да отчита все по-слаб растеж. След3.5% ръст през 2022 г., той ще намалее до 3 на сто за 2023 г. 

Прогнозата на институцията за 2024 г. е за ръст на световния БВП от 2.9 на сто, което е доста по-ниско от историческите нива (2000-2019 г.) от 3.8 на сто.