През август 2023 г. в страната са функционирали 3 703 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 148.3 хил. стаи и 338.1 хил. легла в тях, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

В сравнение с август 2022 г., местата за настаняване се увеличават с 2.2%, а броят на леглата в тях - с 1.9%.

Общият брой на нощувките е 6 329.6 хил., или с 2.9% повече, в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение - с 6.8%, се наблюдава в местата за настаняване с  3 звезди.

В тези с 4 и 5 звезди са реализирани 74.9% от общия брой нощувки на чужди и 39.3% - на български граждани. В 3-звездните са осъществени 18.1% от нощувките на чужди и 24.9% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 7.0 и 35.8%.

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 3.9% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 1 540.5 хил., като е отчетено увеличение както при чуждите граждани - с 5.9%, така и при българските - с 1.5%. Нощувалите български граждани са 705.9 хил. и са реализирали средно по 3.3 нощувки. Чуждите граждани са 834.6 хил., със средно по 4.8 нощувки, като 73.5% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 61.0%, като се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 78.8%, следват тези с 3 звезди - 53.8%, и с 1 и 2 звезди - 37.4%.

Приходите от нощувки достигат 522.6 млн. лв., или с 15.8% повече спрямо същия месец на предходната година. Отчетеното увеличение е както от чужди граждани - с 16.3%, така и от български - с 14.6%.