Стартира изграждането на иновативен учебен комплекс-кампус в софийското село Лозен.

Инвестицията възлиза на 15 млн. лева, ще разкрие 10 нови работни места и е направена от Lindner Group.

Компанията, която оперира у нас от 1998 г., предлага пълна инженерингова услуга в строителния процес – от проектирането до цялостното изграждане на обекти "до ключ".

За инвестиционен проект “Кампус Лозен Парк“ министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева връчи сертификат клас А на изпълнителния директор на Lindner Group Хелмут Ланг.

С реализирането на проекта се предвижда изграждане, управление и съвместно опериране с водещи български и международни образователни институции на иновативен учебен комплекс – кампус за покриване на образователния процес, съобразен с нормативните изисквания на образователната система в България, от най-ранна детска възраст.

Целта на проекта е да покрива не само базисните образователни нужди на децата, но да предоставя допълнителни знания и умения в сферата на неформалното образование, като спорт, култура, музика, изкуство и съвременни технологии.