В края на септември 2023 г. парите в обращение достигнаха 28.428 млрд. лв., става ясно от тримесечния доклад на централната банка.

За едногодишен период (спрямо края на септември 2022 г.) те се увеличават с 1.906 млрд. лв., или 7.2%.

През третото тримесечие на годината (юли – септември 2023 г.) парите в обращение нарастват с 1.23 млрд. лв., или с 4.5% в сравнение с края на юни 2023 г.

Общата стойност на парите в обращение се образува от банкноти (27.846 млрд. лв.), разменни монети (579 млн. лв.) и възпоменателни монети (1.8 млн. лв.).

Банкнотите в обращение

В края на септември 2023 г. в обращение са 589.9 млн. броя банкноти, които са с 3.9% повече в сравнение с края на юни 2023 г. За същия период общата им стойност нарасна с 4.6%, достигайки към 30 септември 27.8 млрд. лв.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на третото тримесечие на 2023 г. е 47.13 лв., което представлява увеличение с 0.33 лв. спрямо края на второто.

За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 2.74 лв., или с 6.2%, вследствие на значително по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали. 
 

С най-голям дял (41.40%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на третото тримесечие на 2023 г. е банкнотата от 50 лева, като към 30 септември в обращение са 244.2 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5.33%) са банкнотите с номинал 5 лева.

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличи с 5.7 млн. (1%), а стойността им – с 1.87 млрд. лв. (7.2%). Все по-ясно се очертава тенденция към нарастване в наличнопаричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева) и намаляване на броя на банкнотите с по-ниски номинали (10 и 20 лева).

В края на септември 2023 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 100 лева е 12.472 млрд. лв., което е най-големият дял (44.86%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение.

Монетите в обращение

В края на септември 2023 г. в обращение са 3.175 млрд. броя разменни монети, които са с 55 млн. броя, или с 1.8% повече в сравнение с броя им в края на юни 2023 г.

За същия период общата им стойност се увеличи с 12.7 млн. лв., или с 2.2%.

Средната по стойност разменна монета в обращение в края на третото тримесечие на 2023 г. е 0.18 лв. и се запазва без промяна както спрямо края на второто тримесечие, така също и за едногодишен период.

Запазва се общата тенденция към увеличаване на броя на разменните монети в обращение от всички номинали. През третото тримесечие на 2023 г. най-голямо в процентно изражение (с 2.9%) е нарастването при разменната монета с номинал 50 стотинки, а най-малко (с 1.1%) е нарастването на броя на монетите от 2 стотинки.

За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличи със 165.2 млн. (5.5%), а стойността им – с 31.4 млн. лв. (5.7%). На годишна база с най-бърз темп (6.7%) нараства броят на монетите с номинал 2 лева.

В края на септември 2023 г. в обращение са 88.8 млн. броя от тях, което представлява увеличение с 5.6 млн. броя.