LinkedIn обяви, че ще освободи 668 служители, което е вторият кръг на съкращения за годината от страна на притежаваната от Microsoft бизнес социална мрежа, на фона на забавящия се ръст на приходите.

Съкращенията, които засягат над 3% от 20-те хиляди служители на компанията и са основно в инженерната дейност, увеличават допълнително загубата на десетки хиляди работни места в технологичния сектор в условията на несигурните икономически перспективи.

"Докато приспособяваме нашите организационни структури и рационализираме вземането на решения, ние продължаваме да инвестираме в стратегически приоритети за нашето бъдеще и да гарантираме, че продължаваме да предоставяме стойност за нашите членове и клиенти", се казва в блогпост на LinkedIn.

Технологичният сектор освободи 141 516 служители през първото полугодие в сравнение с около 6 000 за същия период на предходната година, според данни на компанията Challenger, Gray & Christmas.

LinkedIn печели пари от продажбата на реклами и от абонаменти на професионалисти в сферата на подбора на персонал и продажбите, които използват мрежата за намират подходящи кандидати за работа.

Приходите на LinkedIn нарастват с 5% на годишна база през четвъртото тримесечие на финансовата 2023 г. в сравнение с 10% ръст за предходното тримесечие.

От Microsoft посочват забавяне в темповете на наемане на служители и спад в разходите за реклама като пречки за LinkedIn, въпреки че социалната мрежа продължава да разраства своята общност от 950 милиона души.

През май от LinkedIn взеха решение да закрият 716 работни места в сферата на продажбите, оперативната дейност и поддръжката с цел рационализиране на дейността си и премахването на слоеве от корпоративната структура, с което се целеше улесняване на по-бързото вземане на решения.