За периода юли – септември 2023 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 340 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо второто тримесечие на 2023 г. те са с 907 броя по-малко, сочат данни на централната банка.

Броят им обаче скача почти тройно спрямо сравнимото тримесечие на 2022 г., като за периода юли-септември на 2022 г. те са 127 на брой. В общия брой на задържаните през третото тримесечие на 2023 г. фалшиви банкноти най-голям е делът на тези от 50 лева (81.77%).

Тенденцията за най-много фалшифицирани петдесетолевки налице четвърто поредно тримесечие, показва справка на Darik Business Review. Тя е особено видна през второто тримесечие, когато са задържани 1 155 подобни банкноти. 

Общо от тях са спрени от последваща употреба 278 банкноти, докато неистинските купюри от 20 и 10 лева са съответно 46 и 12 на брой. По 2 преправени банкноти са задържани от 100 и 5 лева.

През третото тримесечие на 2023 г. в БНБ са регистрирани и задържани и неистински чуждестранни банкноти: 199 броя евро, 45 броя щатски долари и 44 броя банкноти от други чуждестранни валути.