Цитати
Служителите, които искат да увеличават своите умения, са новата световна валута.

Служителите, които искат да увеличават своите умения, са новата световна валута.

Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco България, по време на форума Darik Business Radar: Бизнесът на следващото десетилетие

Четете още