В бюджета за 2024 г. ще бъдат заложени 1 милиард лева за общински проекти, съобщи министърът на финансите Асен Василев на работна среща с Националното сдружение на общините в република България (НСОРБ).

Той запозна представителите на сдружението с макрорамката на бюджета за следващата година, която предвижда ръст на брутния вътрешен продукт от 3.2%, средногодишна инфлация от 4.8% и дефицит от 3% от БВП.

На срещата са обсъдени бюджетните параметри на финансирането по делегираните от държавата дейности, както и трансферите за местни дейности и капиталови разходи.

Министърът поиска информация от НСОРБ за състоянието на автопарка на градския транспорт и на училищните автобуси с оглед намирането на средства за подмяната им с електрически, за да се намалят разходите за поддръжка и експлоатация на старите превозни средства и като мярка за повишаване чистотата на въздуха.