Цитати
1/3 от храната ни зависи директно от пчелите.

1/3 от храната ни зависи директно от пчелите.

Владимир Василев, вицепрезидент по продажбите на Pollenity, по време на Darik Business Radar: Бизнесът през следващото десетилетие

Четете още