Цитати
Бизнесът все още подценява рисковете в киберпространството.

Бизнесът все още подценява рисковете в киберпространството.

Красимир Коцев, основател на SoCyber и Kikimora.io, по време на Darik Business Radar: Бизнесът през следващото десетилетие

Четете още