През септември търговските банки у нас са привлекли 976 млн. лв. депозити от домакинствата, с което сумата на влог нараства до рекордните 79.024 млрд. лв.

За третото тримесечие българите са увеличили спестяванията си с 1.8 млрд. лв., а през последните 12 месеца нарастването им е от 7.7 млрд. лв.

Кои са банките, привлекли най-много депозити в последните три месеца?

Справка на Darik Business Review показва, че пет банки са привлекли по повече от 100 млн. лв. нови депозити в периода юли-септември.

С най-много - 589 млн. лв., е нараснала депозитната база на Банка ДСК, следвана от Обединена българска банка и Пощенска банка, добавили по 350 и 205 млн. лв.

Нетното нарастване на депозитите (новите влогове минус изтеглените суми) при Ти Би Ай Банк е от 203 млн. лв., а при УниКредит Булбанк – 142 млн. лв. 

Сериозни суми през тримесечието са добавили и от Централна кооперативна банка, и от Първа инвестиционна банка – 87 и 82 млн. лв., докато увеличението при Алианц Банк е от 65 млн. лв.

Лихви по депозитите

За втори пореден месец банките в страната са платили по над 10 млн. лв. лихви по спестяванията на домакинствата. През септември сумата е 10.07 млн. лв. спрямо 10.4 млн. лв. месец по-рано, което са най-високите лихви, плащани от април 2019 г. насам.

За деветмесечието банките са платили 80.1 млн. лв. лихви по спестяванията срещу 26.5 млн. лв. за периода януари-септември на 2022 г.