През септември 2023 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се понижава с 0.4% спрямо предходния месец, показват предварителните и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

Календарно изгладените данни  показват намаление от 1.9% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2022 година.

Месечни изменения

Индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището спрямо предходния месец, като намалението при сградното строителство е с 0.4%, а при продукцията от гражданското/инженерното строителство - с 0.3%.

Годишни изменения

Понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция на годишна база се определя от отрицателния темп както при гражданското/инженерното строителство - с 3.7%, така и при сградното строителство - с 0.4%.