През 2022 г. вносът на редкоземни елементи, известни още и като редки метали, в Европейския съюз бележи значително увеличение. Обемът на вноса възлиза на общо 18 000 тона, което представлява 9% ръст спрямо 2021 г., показват данните на Евростат. 

Изнесените количества пък възлизат на 7000 тона, което е спад от 8% спрямо предходната година. 

Стойността на вноса нараства до 146 милиона евро, отбелязвайки 37% увеличение, в сравнение с 2021 г., докато износът достига 142 милиона евро - ръст от 2% спрямо предходната година.

Редкоземните елементи са група от 17 метала, които имат голямо икономическо значение заради това, че се използват в различни високотехнологични индустрии.  

Средната цена за внос на редкоземни елементи в ЕС е 7.9 евро за килограм, отбелязвайки 26% увеличение, в сравнение с 2021 г., докато цената на износа е 20.7 евро за килограм редкоземни елементи, което представлява ръст от 11%.

dbr.bg-image

Китай остава най-големият партньор на ЕС по отношение на вноса на редкоземни елементи. Поднебесната империя осигурява 40% от общото количество на вноса в общността, или 7400 тона.

Следва Малайзия с 31% от вноса, или 5.6 хил. тона, и Русия с 25% от вноса, или 4.5 хил. тона. Съединените щати и Япония притежават по 2% дял от вноса на редкоземни елементи в ЕС.